Robinsons Malolos Cinema Schedule

Robinsons Malolos Cinema

Location: Brgy. Sumapang Matanda, Mc Arthur Highway, Malolos, Bulacan

Contact Phone Number: (044) 794 49 25 / 09988403591

Now Showing at Robinsons Malolos Cinema

►CINEMA 1
►CINEMA 2
►CINEMA 3
100 TULA PARA KAY STELLA
AWOL / 100 TULA PARA KAY STELLA*
BAR BOYS / TRIPTIKO*
10:40 AM
1:15 PM
3:50 PM
6:25 PM
9:00 PM
10:45 AM
12:30 PM*
3:00 PM
4:45 PM*
7:15 PM
9:00 PM
10:50 AM
1:10 PM*
3:55 PM
6:15 PM*
9:00 PM
►CINEMA 4


ANG MANANANGGAL SA UNIT 23B / STAR NA SI VAN DAMME STALLONE*


11:20 AM
1:10 PM*
3:15 PM
5:05 PM*
7:10 PM
9:00 PM*
All schedules may subject to change.